ტიტულების შესახებ ბეჭდვა
ტიტული JCAC (ნაციონალური ჩემპიონობის იუნიორი კანდიდატი) მიენიჭება იუნიორთა კლასში გამარჯვებულ როგორც ხვად ასევე ძუ ძაღლებს. JCAC მიენიჭება ძაღლს რომლის ასაკობრივი ზღვარი ცდება 9 თვეს. ნებისმიერ ძაღლს რომელიც გახლავთ საქრთველოში რეგისტრირებული, ესაჭიროება ორი სხვადასხვა ექსპერტის მიერ, სხვადასხვა გამოფენებზე მიღებული ტიტული JCAC  იმისათვის რომ ის გახდეს საქართველოს იუნიორი ჩემპიონი. თუ ძაღლი არის FCI-ს ნებისმიერი საკონტრაქტო ან წევრი ქვეყნის იუნიორი ჩემპიონი, ნებისმიერ გამოფენაზე მიღებული ერთი  JCAC ტიტულის მიღებისას, მას მიენიჭება საქართველოს იუნიორი ჩემპიონის ტიტული.
 
ტიტული CAC (ნაციონალური ჩემპიონობის კანდიდატი) მიენიჭება ახალგაზრდა,ღია და ჩემპიონთა კლასში გამარჯვებულ როგორც ხვად ასევე ძუ ძაღლებს. ნებისმიერ ძაღლს რომელიც გახლავთ საქრთველოში რეგისტრირებული, ესაჭიროება სამი სხვადასხვა ექსპერტის მიერ, სხვადასხვა გამოფენებზე მიღებული ტიტული CAC  იმისათვის რომ ის გახდეს საქართველოს ჩემპიონი. თუ ძაღლი არის FCI-ს ნებისმიერი საკონტრაქტო ან წევრი ქვეყნის ჩემპიონი, ნებისმიერ გამოფენაზე მიღებული ერთი CAC ტიტულის მიღებისას, მას მიენიჭება საქართველოს ჩემპიონის ტიტული.

საქართველოს გრანდ ჩემპიონის  წოდება ენიჭება ჩემპიონთა კლასის ორგზის გამარჯვებულ ძაღლებს, რომლებიც ფლობენ “Class Winner”-ის ორ სერტიფიკატს, მიღებულს ორ სხვადასხვა გამოფენაზე, ორი სხვადასხვა ექსპერტის შეფასების შედეგად.

ტიტული CACIB (ინტერნაციონალური ჩემპიონობის კანდიდატი) მიენიჭება ყოველი ჯიშის საუკეთესო წარმომადგენელს (ხვადს და ძუს). ტიტული CACIB ძაღლებს  მიენიჭება მხოლოდ საერთაშორისო გამოფენებზე.  გამოფენაზე მიღებულ ტიტულ CACIB-ის დამტკიცება ხდება FCI მიერ.